Liên hệ

TRƯỜNG THCS TRỰC TRUNG

Địa chỉ: Xã Trung Đông, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định
Hiệu Trưởng: Ông Vũ Đình Tú
Điện thoại: 0987401739
Email: tructrung.thcs@gmail.com