Cơ cấu tổ chức

I. BAN GIÁM HIỆU

Hiệu trưởng: Vũ Đình Tú

Phó Hiệu trưởng: Đỗ Trung Dũng

II. Tổ KHXH

  1. Tổ trưởng tổ KHXH: Vũ Thị Xuân Hương
  2. Tổ phó tổ KHXH: Phạm Thị Lụa
  3. Giáo viên:

Hoàng Văn Anh

Vũ Thị Huyền

Nguyễn Quang Vinh

Trần Thị Bích Hạnh

Nguyễn Thị Minh Nguyệt

Ngô Thị Xuân

Tăng Văn Lượng

Tăng Phúc Chinh

Phạm Thị Thắm

Bùi Mạnh Sáng

Nguyễn Thị Nhàn

Nguyễn Thành Chung

Phan Thị Kim Anh

III. Tổ KHTN

  1. Tổ trưởng tổ KHTN: Vũ Thị Dung
  2. Tổ phó tổ KHTN: Nguyễn Thị Nhài
  3. Giáo viên:

Trần Văn Chính

Nguyễn Xuân Quỳ

Vũ Thị Cúc

Bùi Thị Thuý Hà

Trần Tất Thế

Vũ Thị Minh Châu

Vũ Thị Hoan

Đặng Thị Yến

Vũ Thị Hiền

Đào Thị Thu

Nguyễn Thị Thanh Phúc

Phạm Văn Thuấn

Nguyễn Thị Ngát

Phạm Thị Minh

Nguyễn Thị Xuân