Tin tức

IMG_20170915_162438

Kết quả thi giữa học kỳ II năm học 2017-2018

Thực hiện kế hoạch năm học 2017 – 2018; nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng dạy và học tại các trường THCS trong huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức khảo sát chất l­ượng giữa học kỳ II…